Kisha-Mae Spiteri

  • 5' 4½" / 164cm
  • 31¾" / 81cm
  • 67cm
  • 91cm
  • 7
  • 6-8
  • Dark Blonde
  • Blue-Green